برای دانلود بر روی متن های زیر کلیک کنید

زمینه_حاج محسن فلاح_سر دارالاماره در مهنم_بس که شد لاله گون تموم تنم

شور_حاج محسن فلاح_من به تو خیلی عادت کردم_تو روضه ها زیارت کردم

شور_حاج محسن فلاح_میخونم مابین ذکرِ شور و حروله_ ایشالا آخره زندگیم تومقتلِ

شور_روضه پایانی_حاج محسن فلاح_هنوز پر آهم _توقتلگاهم _به هنجر بریده مونده این نگاهم