صوت مراسم میلاد امام رضا(ع)

برای دانلود رو ی متن صوت مورد نظر کلید کنید

سخنرانی_ استاد بادرودی

سرود_حاج محسن فلاح

شعرخوانی_حاج محسن فلاح

سرود_حاج محسن فلاح

سرود_حاج محسن فلاح

شور_حاج محسن فلاح

شور_حاج محسن فلاح

سرود_حاج محسن فلاح

هیئت مکتب الحسن(ع)قائمشهر