صوت مراسم شهادت حضرت مسلم(ع)
با مداحی حاج محسن فلاح
۹ شهریور ۹۶

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلک کنید

زمینه_حاج محسن فلاح_قسم میدم تورو اقا کوفه نیا

🎤🎤🎤🎤🎤🎤

شور ویژه_حاج محسن فلاح_باز ی خبر رسید از روضه_بی بی ی گل رو چید از روضه

🎤🎤🎤🎤🎤🎤

شور قتلگاه_حاج محسن فلاح_نور دو عینمو نزن

🎤🎤🎤🎤🎤🎤

شور_حاج محسن فلاح_من به تو خیلی عادت کردم

🎤🎤🎤🎤🎤🎤

شور_ حاج محسن فلاح_دوباره نوکرکرد یاد گذشته

هیئت مکتب الحسن(ع)قائمشهر